Afvalscheiding Afvalverwerking

Afvalscheiding Afvalverwerking – Waarom afval scheiden?

Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afvoer en verwerken. Afval is een grondstof en inzameling aan de bron draagt bij aan een circulaire economie. Zo zijn onder andere plastic en papier zeer goed te recyclen en vermindert u de hoeveelheid restafval. Door het nuttig toepassen van deze afvalstoffen spaart dit nieuwe grondstoffen en energie uit. Minder nadelige effecten voor het milieu en ook de uitstoot van C02 vermindert doordat er minder afval verbrandt hoeft te worden.

Afval scheiden goed voor uw portemonnee

Avalverwerking en afval scheiden is niet alleen beter voor het klimaat en het milieu, het is ook goed voor ú. Door het scheiden van afval raken uw containers namelijk minder snel vol en hoeven ze minder vaak geleegd worden. Dit kan een flinke kostenbesparing opleveren.  Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Waarom wordt het ene afval gescheiden ingezameld en het andere niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee: de afvalstoffenheffing van de gemeente kan omlaag.

Afvalscheiding Afvalverwerking

Hoger klimmen op de afvalhiërarchie

Het omgaan met afval wordt duidelijk geïllustreerd met de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink is de bekende afvalhiërarchie van oud-politicus, Ad Lansink. De illustratie geeft weer op welke treden de afvalstoffenbelasting van toepassing is. Door hoger te klimmen op de Ladder van Lansink wordt er bespaard op afvalkosten en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Een verbetering van het afvalbeleid door afvalscheiding biedt bedrijven dus ecologische en economische voordelen.

Preventie Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Geen wegwerpbekertjes gebruiken bijvoorbeeld, maar eigen koffiebekers bij de koffieautomaat.

Hergebruik Product worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld een waterfles gebruiken die steeds opnieuw gevuld kan worden.

Recycling Materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt om nieuwe producten of verpakkingen te maken. Denk aan hergebruik van glas om nieuwe potjes en flessen van te maken.

Energie Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking. Zoals houtafval verwerken tot groene stroom of gebruikt frituurvet verwerken tot HVO (synthetische diesel).

Verbranding Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land. Dit komt nog voor in Nederland, maar bij alle verbranding van huishoudelijk afval wordt energie teruggewonnen. Alle Nederlandse afvalenergiecentrales wekken op efficiënte manier stroom op uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval.

Storten Afvalstoffen worden gestort. In Nederland is storten van huishoudelijk afval niet meer toegestaan. In andere landen gebeurt dit nog wel. Bedrijfsafval als(verontreinigde) grond, reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties en asbesthoudend puin mogen in Nederland nog wel (gecontroleerd) gestort worden.

Groene groei en circulaire economie

Afvalscheiding Afvalverwerking –  De Rijksoverheid wil dat de groei van de economie niet ten koste gaat van het milieu. En ook niet ten koste van volgende generaties. Dit principe heet ‘groene groei’ en leidt tot een circulaire economie. Bedrijven en consumenten gaan binnen een circulaire economie verantwoord om met hun afval en grondstoffen. Producten en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt waardoor er geen afval meer bestaat.

De overheid heeft als doelstelling om in 10 jaar tijd de hoeveelheid restafval met 50% te verminderen en heeft daarom begin 2015 de afvalstoffenbelasting op restafval ingevoerd. Dat betekend dat het afvoeren zo’n 10 tot 20% duurder wordt. Deze belasting is juist ingevoerd om bedrijven meer bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding.

De afvalscheidingswijzer is er om het scheiden van het afval nog makkelijker voor u te maken. De icoontjes op de afvalwijzer in combinatie met de bijbehorende kleuren per afvalstroom geven duidelijk aan wat er wel en niet in de afvalbak thuis hoort. U kunt deze als extra optie bij de VarioBinShuffleBin en GreenBin afvalbakken bestellen.

Afvalscheiding Afvalverwerking


Afvalscheiding Afvalverwerking

Herena Afvalbakken. Bekijk ons volledige assortiment. Begin nu met duurzaam afval scheiden. Herena Afvalbakken biedt een breed assortiment aan van totaaloplossingen voor gescheiden afval voor kantoor, onderwijs, overheid, zorg, horeca en winkels. Ook rookvoorzieningen behoren tot ons assortiment. Bent u klaar voor uw afval transitie? Voor meer informatie neem contact met ons op.