Gescheiden afval zorg

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen is een schone en hygiënische omgeving van groot belang. Afval scheiden op de juiste manier is een must. De zorg heeft te maken met diverse bekende afvalstromen, zoals (vertrouwelijk) papier/karton en restafval. Maar er wordt ook afval geproduceerd van bijzondere aard. Vooral de aanwezigheid van medisch- en klein chemisch afval vereist een andere aanpak dan in de meeste andere sectoren. Bij dit afval is het extra belangrijk dat dit op de juiste manier wordt verwerkt. Een duurzaam afvalbeleid in de zorg is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Zeker nu we weten welke impact afval scheiden heeft op het milieu en klimaat. Op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie is nog winst te behalen. Ook in de zorg.

Pluspunten afvalscheiding

In de zorg wordt dagelijks veel afval geproduceerd. Niet alleen door het personeel, maar ook door patiënten en bezoekers. Als al dit afval op de juiste manier wordt gescheiden, levert dat een aantal voordelen op. Het gebeurt nu nog regelmatig dat de diverse afvalstromen niet goed worden gescheiden. Restafval belandt hierdoor bij het klein chemisch afval. Het afvoeren en verwerken van klein chemisch afval is een stuk duurder dan restafval. De verwerking van medisch afval levert een zorginstelling vaak hoge kosten op. Als de afvalstromen op de juiste manier worden gescheiden, wordt het afvoeren ervan goedkoper en wordt recycling mogelijk. Daarnaast heeft afvalscheiding een positief effect op de uitstraling van de zorginstelling naar patiënten, medewerkers en bezoekers. Herena Waste Management helpt u om het afval op veilige en hygiënische wijze te scheiden en af te voeren. Wij geven advies, helpen bij het invoeringstraject en komen met praktische oplossingen. Op naar een duurzaam afvalbeleid!

Tips voor afvalscheiding in de zorg

Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw zorginstelling milieuvriendelijker te werk gaat op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie?

Afvalstromen in kaart brengen
De eerste stap voor een passend afvalscheidingssysteem is het in kaart brengen van de soorten afval die binnen de zorginstelling voorkomen. Het kan namelijk zo zijn dat een aparte afvalscheidingsbak voor elke afvalstroom helemaal niet wenselijk is. Om welke zorginstelling gaat het? Een groot ziekenhuis of een kleine huisartsenpraktijk? Dat is nogal een verschil. Aan de hand van de antwoorden hierop kan er bepaald worden welk soort afvalinzamelingssysteem het meest geschikt is.

Plaatsing

Als de afvalstroom in kaart is gebracht, kun je gaan bepalen welke afvalstromen er in de verschillende ruimten aanwezig zijn. Kies een afvalscheidingssysteem met compartimenten die op die specifieke plek noodzakelijk zijn. In de wachtkamer is een compartiment voor klein chemisch afval onnodig, maar een GFT-bak zou bijvoorbeeld wel een slimme toevoeging aan het afvalscheidingssysteem zijn. Een patiënt kan op deze manier de schil van zijn banaan kwijt, die hij tijdens het wachten heeft genuttigd.

Bedenk per ruimte welk soort afval er voorkomt en op welke plek de afvalbak geplaatst moet worden. Voor de mensen die gebruik maken van deze ruimte, moet meteen duidelijk zijn waar de afvalbak te vinden is. Zet de afvalscheidingssystemen op goed zichtbare punten neer, waardoor mensen niet hoeven te zoeken. Maak het makkelijk om afval weg te gooien. Wil je graag een proefplaatsing van een afvalscheidingssysteem om te ervaren of de gekozen afvalstromen passend zijn voor jouw zorginstelling? Dat is mogelijk. Mochten er na een proefperiode nog aanpassingen nodig zijn, dan is dat geen enkel probleem.

Een nieuw afvalbeleid

Na de aanschaf van de juiste hoeveelheid afvalbakken en compartimenten is het van belang om als zorginstelling een nieuw afvalbeleid op te stellen. Zorg voor betrokkenheid bij de medewerkers door ze mee te nemen in het opstellen ervan. Als zij mee mogen denken in het afvalbeleid, is de kans dat ze er actief mee aan de slag gaan een stuk groter.

Denk binnen de zorginstelling na over de volgende vragen:
● Wat is er al? (Welke afvalstromen worden al apart ingezameld, wie is de huidige inzamelaar…)
● Wat wil je als zorginstelling aanpakken? (Afval binnen de zorginstelling, zwerfafval buiten de zorginstelling, hoge kosten…)
● Wat is jullie ambitie? (Een afvalloze zorginstelling worden, medewerkers betrekken bij het afvalbeleid…)
● Met welke wetgeving dient de zorginstelling rekening te houden wat betreft specifiek ziekenhuisafval?

De zorginstelling voorzien van voldoende afvalbakken per ruimte met de juiste compartimenten is een begin, maar niet voldoende om de medewerkers bewust te laten worden van het belang van afvalscheiding en afvalpreventie. Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst om het nieuwe afvalbeleid in de zorg te communiceren, zodat iedereen op de hoogte is van het belang ervan.

Een afvalscheidingssysteem van Herena bij jou in de zorg

Met de kwalitatieve producten van Herena Waste Management wordt afvalscheiding binnen jouw zorginstelling een stuk makkelijker en aantrekkelijker. Door de verschillende keuzes in kleur en design is er voor elke zorginstelling een passende oplossing. Onze afvalscheidingssystemen zijn ook zeer geschikt voor de openbare/publieke ruimten.

De kleuren en symbolen laten de medewerkers (patiënten en bezoekers) nauwkeurig zien in welke afvalbak hun afval thuishoort. De contactloze bediening van de afvalbakken waarborgt hygiëne en slimme features maken het legen van de bakken makkelijk. Het afvalscheidingssysteem is geheel naar wens samen te stellen, waardoor de afvalstromen die het meest binnen jouw zorginstelling voorkomen op een goede manier ingezameld worden. Herena Waste Management geeft advies en komt met praktische oplossingen om afval in jouw zorginstelling direct bij de bron optimaal te scheiden. Na plaatsing van de afvalscheidingssystemen heeft de zorginstelling de uitstraling van een schone en hygiënische omgeving.

De mogelijkheden van Herena Waste Management

Wij helpen je graag bij de bewustwording van afvalscheiding bij jou in de zorg. Ben je benieuwd welke afvalbakken het meest geschikt zijn voor jouw zorginstelling? Of heb je vragen over de mogelijkheden van Herena Waste Management? Neem dan gerust contact met ons op om te bespreken wat de meest passende manier is om hier vorm aan te geven.

Prullenbaken Ziekenhuis Prullenbakken Zorg

Start jij ook met circulair inkopen?

We putten onze aarde in hoog tempo uit. Dat roer moet om! We moeten meer doen, met minder.
We moeten grondstof en blijven hergebruiken door circulaire producten te kopen.
En we moeten bij aanschaf al nadenken over end-of-life. Ben je klaar om mee te doen met de circulaire wereld?
Vraag hier direct je offerte aan.

Wilt u meer informatie over afvalscheiding
voor Zorg en Ziekenhuis?

Als u dit formulier wilt verzenden, moet u onze Privacyverklaring accepteren(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.