Afvalbakken onderwijs

Afvalscheiding afvalbakken op school

Bewustwording creëren op het gebied van afvalscheiding. Op welke plek kan dit het best vormgegeven worden? Precies! Op scholen. Hier worden normen en waarden aangeleerd die later goed van pas kunnen komen. Afval op de juiste manier scheiden is er één van. Als kinderen al op jonge leeftijd leren hoe zij dit het best kunnen doen, wordt dit een automatisme. Afval scheiden als gewoonte. Een schonere toekomst begint bij de basis!

Afval scheiden
Juist nu is het extra belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren hoe hun eigen gedrag van invloed kan zijn op de klimaatverandering. Ook in de media is duurzaamheid een actueel thema. We zien en lezen van alles over dingen die we zelf kunnen doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het recyclen van afval hoort hier absoluut bij. Dit lukt aardig, maar het kan stukken beter. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige generatie zich bewust is van het feit dat afval scheiden zorgt voor een beter milieu, zijn afvalscheidingssystemen op school onmisbaar.

Een beter milieu begint bij de basis

Afval scheiden is iets wat je kinderen op de basisschool al kunt leren. ‘Goed voorbeeld doet volgen’. Scholen zijn verzamelplekken van diverse afvalstromen. Vooral van plastic en GFT-afval. Tijdens een schooldag produceert een leerling aardig wat afval. En het gaat niet om één leerling, maar om honderden, misschien wel duizenden leerlingen op diverse onderwijsinstellingen.

Halverwege de ochtend komt het eerste afval tevoorschijn bij het nuttigen van een tussendoortje. Bij de lunch volgt de tweede ronde, waarbij afval geproduceerd wordt. En wat dacht je van lege pennen en markeerstiften? Op veel scholen eindigt al dit afval in één afvalbak. Dat is jammer, want al dit plastic en GFT-afval kan prima gescheiden worden, waardoor afval recyclebaar wordt. Educatie in het beter scheiden van afval draagt bij aan een afvalvrije wereld.

Afvalscheiding als de norm
Door in klassen en in gemeenschappelijke ruimtes op scholen afvalscheidingssystemen te plaatsen, creëer je bewustwording onder leerlingen. Tegelijkertijd krijgt de hele school een hygiënische en schone uitstraling. Afvalscheiding als de norm! Dit is uiteraard niet alleen belangrijk op basisscholen. Iedere onderwijsinstelling zou de verschillende afvalstromen op de juiste manier in moeten zamelen. Door het scheiden van afval vroegtijdig aan te leren, wordt afval bij de bron gescheiden en verklein je met de hele school de stapel zwerf- en restafval. Een beter milieu begint met de juiste afvalbakken op school.

Tips voor afvalscheiding op school
Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw onderwijsinstelling milieuvriendelijker te werk gaat op het gebied van afvalscheiding?

Plaatsing
Zorg ervoor dat er voor leerlingen genoeg mogelijkheden zijn om hun afval in gescheiden vorm weg te gooien. Maak een inschatting van de juiste hoeveelheid afvalbakken. Denk hierbij niet alleen aan plaatsing in de diverse lokalen, maar ook aan locaties als de aula, gangen, toiletten en het schoolplein. Zet de afvalscheidingssystemen op goed zichtbare punten neer, waardoor leerlingen niet hoeven te zoeken. Maak het de leerlingen makkelijk om hun afval weg te gooien. Vuilnisbakken Onderwijs.

Een nieuw afvalbeleid
Na de aanschaf van de juiste hoeveelheid afvalbakken is het van belang om als school een nieuw afvalbeleid op te stellen. Zorg voor betrokkenheid bij de leerlingen door ze mee te nemen in het opstellen ervan. Als leerlingen het gevoel hebben dat ze mee mogen denken in het afvalbeleid, is de kans dat ze er actief mee aan de slag gaan een stuk groter. Daarnaast weet je als school meteen hoe de leerlingen denken over afvalverwerking en afvalscheiding.

Probeer antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat is er al? (Welke afvalstromen worden al apart ingezameld, wie is de huidige inzamelaar…)
  • Wat wil je als school aanpakken? (Afval binnen de school, zwerfafval buiten de school, hoge kosten, zorgen dat leerlingen en medewerkers op school afval scheiden…)
  • Wat is jullie ambitie? (Een afvallozen school worden, leerlingen betrekken bij het afvalbeleid…)
  • Hoe betrek je leerlingen bij dit proces?

Organiseer een afval- en recycling project

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het belang van afvalscheiding inzien en ernaar gaan handelen, is interactieve educatie onmisbaar. De school voorzien van voldoende afvalbakken is een begin, maar niet voldoende om tot de leerlingen door te dringen. Organiseer een schoolproject dat is gericht op afval en recycling. Door middel van workshops, spelletjes en inspirerende gastlessen kun je leerlingen stimuleren om bewust met hun afval om te gaan.

Herena Waste Management heeft al veel scholen, universiteiten en andere onderwijsinstituten geholpen met succesvol afval scheiden en afvalpreventie. Wij geven advies en helpen bij het hele traject richting een afvalvrije school.

Het Happersproject

Speciaal voor het basis- en speciaal onderwijs is er het Happersproject. Het Happersproject maakt het mogelijk om op school afval gescheiden aan te bieden en heeft tevens optioneel een ondersteunend educatieprogramma. Het zorgt ervoor dat leerlingen bewust worden van het belang van het scheiden van afval, recyclen en het voorkomen van (zwerf)afval.

De Happers zijn afvalbakken, die tevens als gepersonaliseerde figuren tot leven komen. De Happers hebben ieder een eigen kleur (blauw, oranje, groen en grijs) en vertegenwoordigen daarmee elk een afvalstroom (papier, PMD, GFT en restafval). Zo heeft iedere Happer zijn eigen kleur, identiteit en karakter. De missie van de Happers is; “Samen met Happer maken we de wereld knapper!”

Kinderen gaan Happers zien als hun vriendjes. Ze zullen daarom zeker bereid zijn om goed voor ze te zorgen en dus hun afval goed te scheiden. Naast de Happer-afvalbakken heeft dit project verschillende ondersteunende Happerproducten, zoals bijvoorbeeld handpoppen en een periodiek Happersjournaal.

Leer meer over dit project en/of volg op social media (Facebooklogo en logo instagram)

Een afvalscheidingssysteem van Herena bij jou op school
Met de kwalitatieve producten van Herena Waste Management wordt afvalscheiding bij jou op school een stuk makkelijker en aantrekkelijker. Door de verschillende keuzes in kleur en design is er voor elke onderwijsinstelling een passende oplossing.

De kleuren en symbolen laten je leerlingen nauwkeurig zien in welke afvalbak hun afval thuishoort. De contactloze bediening van de afvalbakken waarborgt hygiëne en slimme features maken het legen van de bakken makkelijk. Afvalbakken onderwijs.

Het afvalscheidingssysteem is geheel naar wens samen te stellen, waardoor de afvalstromen die het meest op jullie school voorkomen op een goede manier ingezameld worden. Herena Waste Management geeft advies en komt met praktische oplossingen om afval bij jou op school direct bij de bron optimaal te scheiden. Na plaatsing van de afvalscheidingssystemen heeft de school de uitstraling van een schone en hygiënische omgeving.

De mogelijkheden van Herena Waste Management
Wij helpen je graag bij de bewustwording van afvalscheiding bij jou op school. Ben je benieuwd welke afvalbakken het meest geschikt zijn voor

jouw onderwijsinstelling? Of heb je vragen over de mogelijkheden van Herena Waste Management? Neem dan gerust contact met ons op om te bespreken wat de meest passende manier is om hier vorm aan te geven.

Prullenbakken Onderwijs Vuilnisbakken Onderwijs

Start jij ook met circulair inkopen?

We putten onze aarde in hoog tempo uit. Dat roer moet om! We moeten meer doen, met minder. We moeten grondstof en blijven hergebruiken door circulaire producten te kopen. En we moeten bij aanschaf al nadenken over end-of-life. Ben je klaar om mee te doen met de circulaire wereld? Vraag hier direct je offerte aan.

Wilt u meer informatie over afvalscheiding in het onderwijs?

Als u dit formulier wilt verzenden, moet u onze Privacyverklaring accepteren(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.